Regulamin Ośrodka

REGULAMIN UŻYTKOWANIA DOMKÓW LETNISKOWYCH OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO MAMCZUR PIZUNY

 1. Goście przebywający w domkach letniskowych na terenie Ośrodka, proszeni są o przestrzeganie zasad bezpiecznego i kulturalnego wypoczynku.
 2. Do korzystania z domków letniskowych uprawnione są osoby zameldowane w recepcji Ośrodka. Przy meldunku należy okazać dokument tożsamości ze zdjęciem.
 3. Doba hotelowa trwa od godz. 16:00 w dniu przyjazdu do godz. 11:00 w dniu wyjazdu. Można przyjechać na O.W. w godzinach wcześniejszych po uzgodnieniu.
 4. Należność jest płatna za cały okres pobytu z góry, z chwilą przybycia na O.W. (w rozliczeniu uwzględniana jest wpłata zadatku).
 5. Przedłużenie pobytu w domku jest możliwe po wcześniejszym uzgodnieniu.
 6. Domki są przekazywane dla Gości w użytkowanie w dniu przyjazdu, a odbierane przy wyjeździe przez pracownika O.W.
 7. W przypadku spowodowania uszkodzenia wyposażenia/mienia O.W. prosimy Gości o poinformowanie nas o tym fakcie, celem dokonania naprawy/wymiany. Rekompensata finansowa za w/w naprawę/wymianę zostanie naliczona wg. kosztów naprawy i musi być uregulowana najpóźniej w dniu wyjazdu.
 8. W związku z ponoszeniem przez rodziców odpowiedzialności za bezpieczeństwo i  za wszelkie skutki działań swoich dzieci, Właściciel O.W. zwraca się z prośbą o wzmożoną opiekę nad nimi. Dzieci przebywające i korzystające z placu zabaw i wszystkich atrakcji na placu zabaw powinny być pod opieką osoby dorosłej, Właściciel O.W. nie ponosi żadnej odpowiedzialności za ewentualne obrażenia dzieci pozostające bez opieki. Uprzejmie prosimy o korzystanie z atrakcji zgodnie z ich przeznaczeniem.
 9. Za rzeczy pozostawione w domkach letniskowych, Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności, Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania domku / pokoju.
 10. Przebywanie psów na terenie całego Ośrodka dozwolone jest tylko z ważnym świadectwem szczepień, w kagańcu i na smyczy. Właściciele psów proszeni są o sprzątanie odchodów. Obecność zwierząt nie może zakłócać wypoczynku innym Gościom Ośrodka oraz zagrażać ich bezpieczeństwu. Przyjazd ze zwierzętami po wcześniejszym uzgodnieniu.
 11. Mieszkańcy domków letniskowych mogą parkować swoje samochody przy domkach.. O.W.. nie ponosi odpowiedzialności za mienie wartościowe pozostawione w domkach lub pomieszczeniach obiektu, w szczególności takiego jak: środki pieniężne, papiery wartościowe, biżuterię, kamienie szlachetne, dokumenty, zbiory numizmatyczne, filatelistyczne, dzieła sztuki lub inne przedmioty o charakterze wartościowym, zabytkowym, artystycznym lub unikatowym. Parking przy terenie O.W. jest parkingiem niestrzeżonym nie ponosimy odpowiedzialności za utratę, uszkodzenia pojazdów lub mienia w nich pozostawionego.
 12. W przypadku uwag i zastrzeżeń dotyczących poziomu usług, funkcjonowania urządzeń i wyposażenia Ośrodka, czystości i porządku, Gość proszony jest o poinformowanie nas o tym fakcie..
 13. W domkach obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów.
 14. Ze względu na drewnianą konstrukcję domków należy przestrzegać zasad ochrony przeciwpożarowej. Nie wolno pozostawiać otwartego ognia bez nadzoru (aneks kuchenny), nie użytkować elektrycznych urządzeń grzewczych lub innych mogących powodować zagrożenie pożarowe.
 15. Prosimy o zorientowanie się, w którym miejscu w pobliżu znajdują się gaśnice ppoż. I jak się je użytkuje.
 16. Ośrodek zastrzega sobie prawo do żądania opuszczenia terenu O.W. przez Gości, nieprzestrzegających Regulaminów – szczególnie zakłócających  w rażący sposób wypoczynek innym Gościom Ośrodka.
 17. Za dewastację domków, nieuprawnione użycie gaśnic i wynikłe z tego skutki (konieczność wymiany wyposażenia, dodatkowe prace obsługi) użytkownicy domków będą obciążeni dodatkowymi kosztami.
 18. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie zastosowanie mają odpowiednio przepisy Kodeksu Cywilnego oraz Ustawy o usługach turystycznych.
 19. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 1 stycznia 2018r.
 20. Z uwagi na komfort i bezpieczeństwo naszych Gości nie pierzemy pościeli i kołder  po „atrakcjach alkoholowych”, taka pościel jest wyrzucana, koszt nowej pościeli to 200 zł, płatne w dniu wyjazdu.
 21. Ośrodek jest monitorowany.Życzymy przyjemnego wypoczynku
O.W. MAMCZUR PIZUNY

 

Scroll to Top