Regulamin Sauny Suchej oraz Jacuzzi

W OŚRODKU WYPOCZYNKOWYM MAMCZUR PIZUNY

 1. Sauna Sucha oraz Jacuzzi są integralną częścią Ośrodka Wypoczynkowego Mamczur Pizuny i obowiązują w nich przepisy Regulaminu Ośrodka.
 2. Przed skorzystaniem z Sauny oraz Jacuzzi należy zapoznać się z regulaminem.
 3. Z Sauny oraz Jacuzzi mogą korzystać osoby wyłącznie zdrowe oraz osoby których dolegliwości nie stanowią przeciwskazań do korzystania z zabiegów. Wynajmujący nie ponosi odpowiedzialności za skutki zdrowotne.

Z Sauny oraz Jacuzzi nie mogą korzystać osoby

 • Z gorączką (przeziębienie, grypa,)
 • Z grzybicą, choroby skóry, ostra faza trądziku różowatego,
 • Z nadciśnieniem,
 • Z chorobami układu krążenia (żylaki),
 • Chore na padaczkę, epilepsja, jaskra, daltonizm,
 • choroby serca, schorzenia ostre i przewlekłe,
 • tarczyca, nowotwory, guzy, ogniska zakaźne
 • kobiety w ciąży,
 • Dzieci i młodzież do lat 18 bez opiekuna, dziecko do lat 18 wchodzi na odpowiedzialność rodziców.
 1. Korzystający ponosi pełną odpowiedzialność za bezpieczeństwo swoje oraz osób razem z nim przebywających.
 2. Każdy użytkownik korzystający z Sauny oraz Jacuzzi zobowiązany jest do dokładnego umycia całego ciała pod prysznicem bezpośrednio przed użytkowaniem
 3. Osoby będącą pod wpływem alkoholu oraz środków odurzających mają kategoryczny zakaz korzystania z Sauny oraz Jacuzzi.
 4. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za wszelkie zdarzenia powstałe na skutek złamania zasad niniejszego Regulaminu.
 5. W Saunie oraz Jacuzzi zabrania się:
 • Wchodzenia na elementy konstrukcyjne nie przeznaczone do tego celu,
 • Dotykania i manipulowania przy urządzeniach elektryczno-grzewczych,
 • Wykonywania zabiegów kosmetycznych,
 • Palenia tytoniu, e-papierosów i używania innych środków odurzających ,
 • Wnoszenia alkoholu
 • Wnoszenia jedzenia
 • Niszczenia i uszkadzania wyposażenia
 • Nie obyczajowego zachowania bądź zachowania uznanego za nieprzyzwoite i obraźliwe

Po wyjściu z Sauny należy bezwzględnie schłodzić całe ciało (Ochładzanie ciała polega na polewaniu zimną wodą całego ciała od stóp w kierunku serca, a następnie ochładzanie karku oraz głowy. Gwałtowne ochładzanie ciała jest szkodliwe dla zdrowia.

 • Po pobycie w Saunie kategorycznie nie można korzystać z jacuzzi, nie zaleca się również wysiłku fizycznego

KORZYSTANIE Z SAUNY SUCHEJ

 1. Ręcznik powinien być rozłożony tak, aby żadna część ciała nie stykała się z powierzchnią drewnianą.
 2. Przed wejściem do sauny należy bezwzględnie zdjąć wszystkie przedmioty metalowe, gdyż mogą stać się one przyczyną poparzenia ciała. W saunie nie należy przebywać w okularach i szkłach kontaktowych.
 3. W kabinie sauny może przebywać jednocześnie 4 osoby.
 4. Jeden cykl kąpieli trwa około 25 minut: 8–12 minut przebywania w gorącym pomieszczeniu, a następnie 8–12 minut stopniowe ochładzanie ciała wodą (w cyklu drugim i trzecim przebywanie w gorącym pomieszczeniu nie powinno być dłuższe niż 10 minut).
 5. W czasie przebywania w saunie suchej nie wolno smarować ciała lub twarzy żadnymi kremami, gdyż powoduje to zmniejszenie powierzchni ciała, która wydala pot.
 6. W celu przystosowania układu krążenia do prawidłowego funkcjonowania w pozycji stojącej, wskazane jest w ostatnich 2–3 minutach przebywania w saunie przyjęcie pozycji siedzącej z opuszczonymi nogami.
 7. Po saunie należy wypocząć około 20–30 minut. Celowe jest picie w umiarkowanych ilościach (około 0,5–1 l) wód mineralnych lub soków.

KORZYSTANIE Z WANNY JACUZZI

 1. Zaleca się wejście/wyjście do wanny tylko w oznaczonym miejscu, z zachowaniem szczególnej ostrożności.
 2. Pierwszeństwo ma osoba wychodząca z wanny.
 3. W wannie może przebywać jednocześnie nie więcej niż 5 osób.
 4. Zaleca się pobyt w wannie nie dłuższy niż 15 min. Kąpiel w wannie odbywa się jedynie w pozycji siedzącej.
 5. Wszelkie nieprawidłowości należy bezzwłocznie zgłosić zarządcy obiektu.
 6. Osobom przebywającym w wannie zabrania się:
  • powodowania sytuacji zagrażającej własnemu bezpieczeństwu i bezpieczeństwu osób korzystających z wanny lub mogących spowodować nieszczęśliwy wypadek;
  • użytkowania jacuzzi gdy dostęp do wanny jest zakazany;
  • wpychania osób do wanny;
  • wnoszenia do wanny jakichkolwiek przedmiotów lub substancji chemicznych np. szamponów, mydła, olejków, soli kąpielowych itp.;
  • zanurzania głowy i twarzy;
  • manipulowanie przy dyszach i pokrętłach;
  • wylewania wody z jacuzzi.

BARDZO WAŻNE !!

 • DŁUŻSZE KORZYSTANIE Z JACUZZI ORAZ ŁĄCZNIE Z PRZEBYWANIEM W SAUNIE MOŻE WYWOŁAĆ PRZEGRZANIE ORGANIZMU. SYMPTOMY TO: DRGAWKI, NAGŁY SPADEK CIŚNIENIA KRWI, ZAWROTY GŁOWY, ZASŁABNIĘCIE.
 • W PRZYPADKU POGORSZENIA SAMOPOCZUCIA PODCZAS KORZYSTANIA Z SAUNY ORAZ JACUZZI LUB JAKICHKOLWIEK WĄTPLIWOŚCI ZDROWOTNYCH NALEŻY SKONSULTOWAĆ SIĘ Z LEKARZEM.
Scroll to Top